Unia Celna. Co trzeba wiedzieć?

Wstępne określenie popytu – jakie informacje szukać o firmach
19 października 2015
Poszukiwany-poszukiwana
9 grudnia 2015

Euroazjatycka Unia Celna to projekt integracji w regionie Eurazji, którego celem jest zbliżenie gospodarcze i polityczne  poszczególnych krajów byłego Związku Radzickiego, ale projekt jest potencjalnie otwarty dla wielu innych krajów. Do tej pory, Eurazjatycka integracja jest realizowana w formie szeregu umów i porozumień na różnych poziomach , z których najważniejsze to Euroazjatycka Unia Celna i Euroazjatycka Unia Gospodarcza.

Euroazjatycka Unia Celna (Таможенный союз ЕАЭС) – to międzynarodowa ekonomiczna wspólnota, umowa o powstaniu której była podpisana 29 maja 2014 roku i weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Powstanie Unii spowodowało powstanie rynku którego liczebność przekracza 183 mln ludzi. Członki Eurazjatyckiej Unii  – Kazachstan, Rosja i Białoruś, jak również Armenia i Kirgistan – zobowiązują się do zagwarantowania swobodnego przepływu towarów i usług, kapitału i pracy, a także realizacji skoordynowanej polityki w temacie energii, przemysłu, rolnictwa i transportu.

Co to oznacza dla eksporterów?

Po pierwsze całkowity brak cła między Państwami –członkami Unii robi ich produkty bardziej konkurencyjne cenowo wewnątrz unii ( i cenowo i pod względem łatwiejszego dostępu). Z drugiej stronie daje szanse eksporterom łatwiejszego wejścia na wszystkie rynki Euroazjatyckiej unii. Dzieję się tak, że w tych państwach został wprowadzony wspólny certyfikat (też obowiązkowy dla przedsiębiorstw z obszaru państw z unii celnej). Certyfikat Unii Celnej jest oficjalnym dokumentem potwierdzający, jakość produkcji z zatwierdzonymi standardami na terytorium państw członkowskich

Parę słów o certyfikacji

Certyfikat jest obowiązkowo wymagany do wwozu na obszar celny. Głównym celem była minimalizacja technicznych przeszkód oraz zmniejszenie ilości procedur przy imporcie towarów i eksporcie również. Certyfikat są wymagane dla eksportu do Białorusi, Rosji, Kazachstanu.

Zgodnie z informacjami, które są podane w Regulaminach Technicznych:
1) jeżeli produkt podlega  Deklarowaniu, przyjazd ekspertów na produkcję nie jest obowiązkowy.
2) jeżeli produkt podlega Certyfikacji, przyjazd ekspertów w celu zbadania produkcji
i procesu produkcyjnego, jest obligatoryjny.

Musimy wiedzieć, że za certyfikaty jesteśmy MY odpowiedzialni. Kontroli jednostek certyfikujących  są bardzo częste, i jeżeli się okaże, że nie Certyfikaty są wydane z naruszeniem procedury (najczęściej bez wizyty na produkcji), to jednostka certyfikująca zostanie zamknięta, a wszystkie certyfikaty wydane przez tą firmę anulowane.

Po uzyskaniu Certyfikatu jest obowiązek na każdym opakowaniu zamieszczać znak: EAC.

Lista produktów, na które są wymagane certyfikaty, lub deklaracje ciągle się zmienia, w związku z tym, każdemu polecam dowiadywać się czy w firmach certyfikujący czy w izbach przemysłowo-handlowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany wprowadzeniem swoich produktów na rynki exportowe, umów się na bezpłatną wstępną konsultację.