Specjalne Strefy Ekonomiczne na Białorusi

Incoterms – przydatna ściąga
14 września 2017
Case study. Certyfikacja napoju na rynek Rosyjski
12 grudnia 2017

Najważniejsze informacje o SSE, dla osób zainteresowanych inwestycjami w przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe na Białorusi.

Celem SSE jest zaangażowanie zagranicznego kapitału oraz stworzenie miejsc pracy. W związku z tym system SSE pozwala przedsiębiorstwom pracować na preferencyjnych warunkach.

Obecnie na Białorusi jest sześć wolnych stref ekonomicznych (po jednym w każdym regionalnym centrum administracyjnym, w tym w Mińsku):

Na dzień 1 marca 2017 r. 410 podmiotów zarejestrowanych zostało jako rezydentów SSE i zatrudnionych jest około 123 500 osób.

Wszystkie Specjalne Strefy Ekonomiczne na Białorusi podlegają takim samym zasadom prawno-ekonomicznym.

Poniżej wymienione są najważniejsze.

Aby uzyskać status rezydenta SSE, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wielkość inwestycji w projekt wynosi nie mniej niż 1 mln euro (lub 500 tys. Euro, jeśli zainwestowano je w ciągu 3 lat od daty rejestracji).
 • tworzenie i (lub) rozwój produkcji zorientowanej na eksport oraz (lub) substytucję importu.

Następujące korzyści i preferencje są przyznawane rezydentom SSE:

 1. Zysk rezydentów SSE, otrzymany ze sprzedaży eksportowej własnych produktów lub usług, lub ze sprzedaży innym rezydentom SSE są zwolnione z podatku dochodowego przez okres dziesięciu lat, później stosowana jest obniżona stawka podatkowa (obniżona o 50%)
 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ciągu trzech lat od daty zarejestrowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 3. Zwolnienie z podatku gruntowego (przy spełnieniu takich samych warunków jak w p.3)
 4. Zwolnienie z opłaty za pozwolenie na pracę dla obcokrajowców zatrudnionych w SSE.
 5. Wydatków związanych z infrastrukturą niezbędną dla realizacji projektu inwestycyjnego rezydenta SSE, w przypadku realizacji inwestycji o wartości ponad 10 milionów. euro.
 6. Zwolnienie z zapłaty podatku gruntowego na grunty:
 • na okres projektowania i budowy obiektów, ale nie dłużej niż pięć lat od daty zarejestrowania jako rezydent;
 • Od 01.01.2017 do 31.12.2021 niezależnie od celu ich użytkowania (tylko w sytuacji, kiedy rezydent prowadzi sprzedaż eksportową lub do innego podmiotu SSE);

Rezydencji SSE nie mogą prowadzić następującej działalności:

 • produkcja, przechowywanie, sprzedaż broni, amunicji, materiałów wybuchowych, urządzeń wybuchowych; narkotyków i substancji psychotropowych;
 • produkcja napojów alkoholowych, z wyjątkiem szampana, wina i piwa;
 • produkcja wyrobów tytoniowych;
 • produkcja papierów wartościowych, banknotów i monet, znaczków pocztowych;
 • przygotowywanie i nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem technicznej obsługi radia i telewizji;
 • leczenie osób cierpiących na choroby, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego;
 • leczenie zwierząt;
 • działalność związana z zatrudnianiem obywateli Białorusi, cudzoziemców, osób bez obywatelstwa przebywających na stałe w Republice Białoruś lub za granicą.

Dla zainteresowanych zamieszczam WWW poszczególnych Specjalnych Stref Ekonomicznych, gdzie będzie można znaleźć bardziej szczegółową informację. Lub zapraszam do kontaktu. Postaram się udzielić odpowiedzi na pytania związane z inwestycjami na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

СЭЗ «Брест» www.fez.brest.by ,
СЭЗ «Гомель-Ратон» www.gomelraton.com,
СЭЗ «Минск» www.fezminsk.by,
СЭЗ «Витебск» www.fez-vitebsk.com,
СЭЗ «Могилев» www.fezmogilev.by,
СЭЗ «Гродноинвест» www.grodnoinvest.com