Potwierdzenie odbioru towaru a zwrot VAT

Porównanie warunków wysyłki zagranicznej trzech przewoźników
10 kwietnia 2018
[Raport do pobrania] Analiza formalno-prawna. Przygotowanie do eksportu dla klienta Hillton Honey
13 maja 2018

Temat, który dziś zostanie poruszony, to jak potwierdzenie odbioru towaru wpływa na zwrot VAT.

Wiedzą się dzieli księgowa z wieloletnim doświadczeniem, oraz wdrożeniowiec systemów księgowych Sviatlana Vashkevich

Przy sprzedaży towarów za granicę, mamy możliwość wystawienia faktury ze stawką VAT 0%. Jednak, żeby było to możliwe musi spełnić kilka warunków, które opiszę poniżej.

Można odróżnić dwa rodzaje sprzedaży towarów poza terytorium Polski mamy doczynienie z WDT-wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów bądź Eksportem towarów – wszystkie kraje poza UE.

WDT

Żeby transakcja została uznana za WDT, jak i sprzedawca, tak i kupujący, powinni być zarejestrowani do podatku VAT UE. (Jeżeli nie jesteś zarejestrowany, możesz zrobić to za pomocą druku VAT-R). Dla sprawdzenia, czy kupujący, jest aktywnym podatnikiem VAT UE, możemy sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej.

Obowiązkowym punktem wystawienia faktury sprzedaży z VAT 0%, jest potwierdzenie odbioru towaru. Jeżeli transport był wykonywany przez podmiot trzeci (firmę transportową), powinniśmy mieć dokumenty potwierdzające dostawę tego towaru, zazwyczaj jest to dokument CRM. W sytuacji, kiedy transport jest po jednej ze stron, to powinniśmy również mieć dokumenty potwierdzające dane identyfikacyjne jak dostawcę tak i odbiorcę, określenie towaru oraz ilość. (więcej informacji o niezbędnych elementach każdej wysyłki można znaleźć w (Chek Liście Wysyłki Zagranicznej).

UWAGA! Jeżeli dokumenty potwierdzające odbiór towaru, nie zostaną dostarczone w ciągu 3 miesięcy rozliczeniowych, to w ostatnim miesiącu rozliczeniowym musi wykazać daną dostawę z VAT 23%, jako dostawę krajową. Używamy tutaj metody „w stu”, czyli kwota, która była na fakturze, jest kwotą brutto, i od tej wartości wyliczamy podatek VAT.

Oczywiście, jeżeli w późniejszym terminie, dokumenty zostaną do nas dostarczone, to możemy zrobić korektę, jednak, jest to i bardzo pracochłonne, jak i mrozimy 23% od wartości faktury.

 

Poniżej na przykładzie wytłumaczę:

Podatnik zarejestrowany do VAT UE sprzedaje zagranicznemu podmiotowi z EUE, również zarejestrowanemu do VAT UE, towar. Faktura została wystawiona w grudniu 20xx roku. Kwota faktury wynosi 100 EUR. Kurs z dnia poprzedzającego datę sprzedaży wynosi 4,1 zł.

  • Dokumenty potwierdzenia odbioru nie zostały dostarczone do 25 stycznia 20xx+1 => Nie wykazujemy w deklaracji za grudzień 20xx
  • Dokumenty potwierdzenia odbioru nie zostały dostarczone do 25 lutego 20xx+1 => Nie wykazujemy w deklaracji za styczeń 20xx+1
  • Dokumenty potwierdzenia odbioru nie zostały dostarczone do 25 marca 20xx+1 => Nie wykazujemy w deklaracji za luty 20xx+1 jako WDT ze stawką VAT 0%. Wykazujemy jako sprzedaż krajowa. Wyliczmy w następujący sposób:

100*4,1=410 zł- kwota brutto

410/1,23=333,33 zł –kwota netto

410-333,33=76,67 zł – kwota VAT

Zgodnie z powyższymi wyleczeniami, powinniśmy odprowadzić do Urzędu Skarbowego 76,67 zł (w praktyce 77-zaokrąglamy do pełnych złotych).

Kiedy dokumenty potwierdzające wywóz zostaną do nas dostarczone, możemy zrobić korektę deklaracji za luty 20xx+1 korygując dostawę krajową. Robimy również korektę deklaracji za grudzień 20xx, wykazując dostawę towaru z Vat 0%.

 

Eksport.

Przy eksporcie są identyczne zasady VAT.

 

Sprzedaż eksportowa, to budowanie relacji z klientem, dbanie o rozwiązywanie problemów klienta, ale również duża ilość formalności. Jeżeli nie zadbamy o poprawną formalnie i dokumentowo wysyłkę, to znacząco uszczuplić nasz zyska, a nawet ponieść stratę.

Masz pytania? Czy chcesz podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami na ten temat? Zapraszam do pisana na adres: sales@helixpoland.com.pl