Case study. Certyfikacja napoju na rynek Rosyjski

Specjalne Strefy Ekonomiczne na Białorusi
1 października 2017
Rodzaje ubezpieczeń transakcji międzynarodowych
16 stycznia 2018

Certyfikacja jest specjalną procedurą potwierdzającą zgodność towarów, która jest przeprowadzana przez niezależną organizację. Jeśli produkt pomyślnie przejdzie weryfikację, producent lub sprzedawca otrzymuje certyfikat – dokument poświadczający zgodność z ustalonymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Obecnie istnieją następujące rodzaje certyfikacji: dobrowolne i obowiązkowe.

Dobrowolne – prowadzone jest przez prywatną inicjatywę producentów, sprzedawców, dostawców. Celem tego typu certyfikacji produktów jest zapewnienie konkurencyjności, popytu na produkty, dodatkowej reklamy. Przedmiotem dobrowolnej certyfikacji mogą być wszelkie towary i usługi, które są sprawdzane pod kątem zgodności z normami różnych kategorii.

Obowiązkowe – ma na celu potwierdzenie tylko obowiązkowych wymagań, które są ustanowione przez prawo. Celem obowiązkowej certyfikacji jest zapewnienie przyjazności dla środowiska i bezpieczeństwa towarów i usług. Przedmiotem tego rodzaju certyfikacji są te, które znajdują się na zatwierdzonej liście, a potwierdzenie zgodności jest obowiązkowym warunkiem dopuszczenia do swobodnego obrotu. Po wydaniu niezbędnej certyfikacji wydaje się certyfikat lub deklarację zgodności.

Klient – producent napojów w puszkach. Produkt bezalkoholowe, mocno gazowany i zawiera cukier.

Wspólnie z klientem zostało ustalone, że zrobiona zostanie certyfikacja obowiązkowa, ewentualnie w przyszłości, jeżeli dobrowolna certyfikacja zostanie uznana jak duża przewaga konkurencyjna, to również ją wykonamy.

Różnorodność możliwych certyfikatów może skutecznie zniechęcić.
Tylko obowiązkowych jest około 27 rodzajów. Oczywiście niektóre łatwo odrzucić, jak nie pasujące dla naszego produktu (jak na przykład certyfikat GazPromSert).

We współpracy z firmą rosyjską zostały zrobione następujące kroki:
1. Znalezienie firm certyfikujących, które zajmują się certyfikacją produktów spożywczych
2. Przygotowanie podstawowych informacji o producencie oraz o produkcie. W tym punkcie musieliśmy się zastanowić nad tym, ile produktów z asortymentu będziemy certyfikować. Każdy jeden rodzaj (nazwa), to dodatkowy koszt. Zwiększenie kosztu certyfikacji, plus kosztów przygotowania produktu.
3. Przedstawienie wszystkich certyfikatów Europejskich – co często ułatwia współpracę.
4. Przetłumaczenie wszystkich niezbędnych dokumentów
5. Określenie kodu ТН ВЭД

Ekspert potrzebował również pełen skład napoju, który został wysłany w dokumentach, na zdjęciu na opakowaniu oraz tłumaczenie na język rosyjski.

Bardzo ważnym elementem przy certyfikacji, jak również przy późniejszych odprawach celnych oraz sprzedaży jest opakowanie. Opakowanie ma być w języku rosyjskim, zawierać pełen skład, też, oczywiście po rosyjsku, oraz jeżeli na produkt jest wymagany certyfikat, to znaczek na opakowaniu, że certyfikację produkt przeszedł.

Na co trzeba zwrócić uwagę:

  • Zgłaszać produkty do certyfikacji może tylko firma znajdująca się w Unii Celnej (o Unii Celnej możesz poczytać TU)
  • Jeżeli produkt ma numer seryjny, to od razu powinnyśmy w certyfikacie ukazać numery (nawet jeżeli certyfikat jast na 3-5 lat)
  • Opakowanie ma spełniać wymogi Unii Celnej– tak jak pisałam wcześniej
  • Upewnij się, że po-pierwsze to co oferuję Tobie firma certyfikująca, to wszystkie potrzebne dokumenty dla przekroczenia granicy, a po-drugie, czy oferują tylko obowiązkowe certyfikaty (czy ew informują, które obowiązkowe, a które dobrowolne)

Dla napoju potrzebowaliśmy tylko Deklaracje Zgodności – jeden rodzaj certyfikatu, ktry mogliśmy zrobić na okres od roku do 5 lat (Pamiętaj, że wymagania mogą się zmienić, i każdorazowo warto sprawdzać)

W omawianym przypadku największym kosztem była produkcja opakowań. Koszt nowego projektu + koszty produkcji i ilości, które trzeba wykonać.

!!!Wszystkie elementy, jak zamrozone pieniądze w opakowaniach, koszty przygotowań do certyfikacji oraz sama certyfikacja zostały uwzględnione w analizie rynku oraz nie zostały pominięte przy kalkulacji ceny.!!!

Uwzględnienie wszystkich kosztów które musimy ponieść jest podstawą działalności zarobkowej. Z mojego doświadczenia wynika, że firmy nie boją się dużej ilości pracy związanej z przygotowaniami do eksportu, tylko raczej z niewiedzy pomijają niektóre elementy i dają zaniżone ceny.