Cała prawda o różnicach kursowych

E-commerce w działalności B2B
3 sierpnia 2016
Czasami mniej znaczy więcej
23 września 2016

Czym są różnice kursowe?

Sprzedając towar za granice, bardzo często wystawiamy faktury w innej walucie, niż złotówki. Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na różnice kursowe, jakie one mają znaczenie dla naszych finansów. Różnice kursowe- są to różnice pomiędzy kursem z dnia wystawienia faktury sprzedaży/zakupu a kursem z momentu zapłaty.

Jak różnice kursowe wpływają na nasze finanse.

Różnice kursowe mogą być jak dodatnie(przychód spółki) jak i ujemny (koszt spółki).

Jak wyliczyć różnice kursowe?

W Polsce stosujemy kurs z NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury/zapłaty. Faktura wystawiona dnia 6 lipca 2016 roku, kurs bierzemy ze strony NBP z dnia 5 lipca.

Dodatnie różnice kursowe będą wtedy kiedy, kurs, po jakim została wystawiona faktura w walucie obcej jest niższy od kursu po jakim została zapłacona faktura.

 

Przykład wyliczenia różnic

Przykład 1. Dodatnie różnice kursowe

Dnia xx czerwca 2016 roku została wystawiona faktura w wysokości 100 EUR ( przyjęty kurs zgodnie z NBP 4,20 PLN), Dnia xx lipca 2016 roku została zapłacona faktura (kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wpłaty wynosi 4,25 PLN).

Przychód spółki z faktury 420 PLN;

Zapłata w PLN    425 PLN

Przychody spółki z tytułu różnic kursowych 5 PLN.

Chciałabym zauważyć, że te 5 złotych powinniśmy doliczyć do przychodu spółki, czyli zwiększają podstawę do opodatkowania.

Przykład 2. Ujemny różnice kursowe

Ujemne różnice kursowe występują kiedy faktura została wystawiona po większym kursie niż została dokonana zapłata.

Dnia xx czerwca 2016 roku została wystawiona faktura w wysokości 100 EUR ( przyjęty kurs zgodnie z NBP 4,25 PLN), Dnia xx lipca 2016 roku została zapłacona faktura (kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wpłaty wynosi 4,20 PLN).

Przychód spółki z faktury 425 PLN;

Zapłata w PLN    420 PLN

Koszty spółki z tytułu różnic kursowych 5 PLN.

W tym przypadku doliczamy te 5 złotych do kosztów podatkowych, czyli zwiększają podstawę do opodatkowania.

Podsumowując różnice kursowe wpływają na wysokość naszego podatku.

W następnym artykule chciałabym poruszyć temat różnic kursowych w handlu z podmiotami krajowymi.